SVSreklame250219Har du lyst til å ta ett eller flere skoleår på Finnmarksvidda, ønsker vi deg velkommen som søker til Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas – Samisk videregående skole Karasjok.

Her kan du bli kjent med samisk ungdom og den samiske kulturen, oppleve Finnmarksvidda gjennom f.eks. faget aktivitetslære, eller være med på samarbeid/utvekslingsprosjekter med andre nordiske land. Vi har et nyoppusset skolebygg med godt utstyr, skolebibliotek og kantine.

Hit kommer det ungdom fra hele landet for å ta videregående utdanning. I år har vi elever fra blant annet Trondheim, Molde, Tromsø, Egersund, Kirkenes, Hammerfest, og selvfølgelig fra Karasjok. Vi har vertsfamilieordning for de som ønsker det

Skolen er statlig, og alle som søker har lik mulighet til å komme inn. Søknadsfristen er 01.03.19.