INFORMASJON OM SKOLESTART

Samisk videregående skole ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår

Skolen begynner torsdag 20.08.20 kl. 10.00.

På grunn av Corona situasjonen har vi valgt å dele elevene i to puljer for oppmøte.

Yrkesfagelever:

Kl 10.00 – Alle yrkesfagelever – oppmøte i Kantina        

-          Rektor ønsker velkommen

-          Kulturelt innslag.

-          Opprop av elever og elevene går med sine klasseteam til klasserommene

Kl 11.30 – Gratis lunsj for yrkesfagelevene i kantina

Studiespesialiserende elever:

Kl 11.00 – Alle elever på studiespesialiserende –oppmøte i Kantina        

-          Rektor ønsker velkommen

-          Kulturelt innslag.

-          Opprop av elever og elevene går med sine klasseteam til klasserommene

Kl 12.00 – Gratis lunsj for alle elever på studiespesialiserende i kantina 

Med hilsen

Synnøve Solbakken-Härkönen

rektor