Dersom du er borteboer og trenger hybel eller hybelleilighet, må du ta kontakt med skolen snarest mulig. Skolen har en vertsfamilieordning som sikrer borteboere et rimelig og trygt botilbud. Les mer om det i elevheftet.

 

Vi i ledelsen inviterer dessuten borteboere og deres foresatte til et informasjonsmøte onsdag 19.08.20 kl.18.00-19.30 i kantina. Vi serverer rundstykker, kaffe, te og saft.

 

Det er planlagt tur for alle elevene den første uka. Det er derfor viktig at borteboere har med turutstyr og varme turklær.

Skolen har laget et elevhefte der du kan finne mye nyttig informasjon om skolen og om det å være elev. Heftet er vedlagt. Ta med heftet den første skoledagen!

Fyll ut vedlagte «Elevopplysninger» skjema og send det til skolen eller ta det med på skolen første skoledag. Skjemaet skal leveres til kontaktlærer eller skolens forkontor. Det er viktig at skolen har disse opplysningene om deg.

Vennligst gi skolen beskjed pr. e-post eller pr. telefon hvis du likevel ikke tar imot tildelte skoleplass.

Fortsatt god sommer!