Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming. Alle må også passe på å holde avstand.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Kantina kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå de videregående skolene skal følge. Smittesituasjonen er på gult nivå ved skolestart. Det betyr blant annet at hele skoleklasser kan være samlet.

Særskilte lokale forhold kan imidlertid innebære at strengere smitteverntiltak blir iverksatt, for eksempel ved at noe av opplæringen vil gis digitalt. Det vil den enkelte skole informere om.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen. Smitteverntiltakene er krevende fordi det trengs flere busser, drosjer og sjåfører enn i en normalsituasjon. Vi oppfordrer derfor at de som kan benytte seg av annet fremkomstmiddel til skolen gjør dette.

Smittevern på skolen

Når du kommer på skolen skal du vaske hendene godt. Du må også vaske hendene underveis i skolehverdagen. Dersom du ikke får vasket hendene, skal du bruke håndsprit som vil være tilgjengelig på ulike områder på skolen. Håndsprit er ikke like bra som håndvask, men er et alternativ dersom du ikke får anledning til å vaske hendene.  

På skolen må alle huske å holde en avstand på minst 1 meter. Skolene vil så langt som mulig unngå aktiviteter som krever nærkontakt mellom elevene eller elev og ansatt.

Må du hoste eller nyse, skal du bruke albuekroken eller tørkepapir. Hver enkelt av oss har ansvar for å følge de smittevernrådene og retningslinjer som gjelder til enhver tid. Bare sammen kan vi bekjempe viruset slik av hverdagen kan bli normal igjen.

Fravær fra skolen Fra høsten skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Dette innebærer at fraværsgrensen gjelder som normalt fra skolestart. Dersom du må være hjemme på grunn av symptomer på covid-19, skal du følge informere læreren din om dette, og følge undervisningen via Teamsmøte til ordinær tid.

Opplæringsplikt for alle elever Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Har du spørsmål – ta kontakt med skolen!

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf. 78469600