Tiltak på skolen

Innledningsvis informere alle på skolen om smittemåter, forebygging og symptomer på koronavirus uke 11- helsesykepleier og Inspektør 2.

Informasjon om forebygging henges opp på alle klasserom og fellesarealer, samt på digital infoskjerm. I tillegg legges all informasjon til elever og ansatte på Teams og skolens hjemmeside.

Spritdispensere plasseres ved hovedinngang og kantina.

Hva gjør du hvis du tror at du er smittet?

 • Hvis du mistenker at du er smittet av covid-19, skal du holde deg hjemme og ringe fastlege eller legevakt. Nummeret til legevakten er 116117.
 • Legen eller helsepersonell på legevakten vil fortelle deg hva du skal gjøre videre.
 • Ikke møt opp på venterom på legestasjonen.

Ved mistanke om smitte ved skolen

 1. Informere rektor 78469600/ 41645735
 2. Kontakte legestasjonen i kommunen tlf. 78468500 evt 116117
 3. Kontakte foresatte til den antatt smittede. (gjelder også vertsfamilie)
 4. Påse at den antatt smittede isoleres.
 5. Informere elever og ansatte om smittemistanke.
 6. Informere igjen om viktighet av forebyggingstiltak.
 7. Følge oppdaterte råd fra lege, FHI og Helsedirektoratet om evt isolasjon av flere.

Informasjon om Koronavirus

Koronavirus er en gruppe ulike virus som kan gi sykdom i luftveiene – altså nese, hals og lunger. Vanlig forkjølelse skyldes ofte en type koronavirus.

Covid-19 (corona virus disease - 2019) er sykdommen som skyldes det nye koronaviruset.

Sykdommen likner på vanlig forkjølelse. Hos noen kan den bli svært alvorlig og gi lungebetennelse. En del blir alvorlig syke og noen dør av sykdommen.

Det er særlig personer med alvorlige sykdommer som for eksempel diabetes, hjertesykdommer, kreft og KOLS som har størst risiko for å bli alvorlig syke.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen.

Hvordan smitter covid-19?

 • Covid-19 finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser.
 • Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.
 • Viruset kan overleve lenge inne i levende dyr uten at dyrene blir syke. Det er ikke noe som tyder på at det finnes smittede dyr i Norge.
 • Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge.

Hvordan hindre/unngå smitte?

 • For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer som hoster.
 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Desinfeksjonsmidler med alkohol ødelegger viruset.
 • Personer med alvorlig sykdom bør unngå å komme i fysisk kontakt med personer som har vært i områder med smitte de siste to ukene. Da bør man bruke telefon eller internett. Hvis det er mer enn to uker siden de kom hjem og de ikke har symptomer som hoste, tungpustethet eller feber er det trygt å besøke hverandre.

Hva er symptomene på sykdommen covid-19?

 • De vanligste symptomene på covid-19 er feber, hoste og tungpustethet.
 • Mange får også vondt i hodet og kroppen.
 • En del blir sår i halsen.

Hvor alvorlig er sykdommen covid-19?

 • De fleste får en mild sykdom som likner på forkjølelse og blir friske av seg selv etter noen dager eller uker.
 • Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.
 • Noen få dør av sykdommen.
 • De fleste som har dødd er eldre mennesker og mennesker som har en alvorlig sykdom fra før, men også yngre, friske mennesker kan bli alvorlig syke og dø av covid-19.
 • Noen er sannsynligvis smittet uten å være klar over det. De har ingen eller svært milde symptomer. Disse personene kan likevel smitte andre, derfor er det viktig at alle bidrar til å begrense smitten ved å vaske hendene og ikke hoste eller nyse ut i lufta.

Er koronaviruset farligere for noen grupper?

 • De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.
 • Folkehelseinstituttet har informasjon om hvem som regnes som risikogrupper, og råd for å forebygge smitte.

Inkubasjonstid

Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer). WHO anslår (per 19.02.2020) at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler

Håndhygiene er et viktig og effektivt tiltak for å hindre spredning av smittsomme sykdommer. Elever og ansatte på skolen bør vaske hender før de spiser og lager mat samt etter toalettbesøk.

Er hendene synlig skitne vaskes hendene med flytende såpe og rennende lunkent vann. Tørk hendene med engangs papirhåndklær eller bruk eget håndkle som ikke deles med andre.

Bruk av alkoholholdige desinfeksjonsmidler anbefales generelt ikke, bortsett fra når håndvask ikke er tilgjengelig, for eksempel på turer. Er hendene synlig forurenset bør skitt og smuss tørkes bort med engangs papirhåndklær før eventuell hånddesinfeksjon.

I en utbruddsituasjon med en smittsom sykdom kan det være aktuelt å bruke desinfeksjonsmidler, men dette bør i hvert tilfelle diskuteres med kommunelegen.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Mer informasjon finner du nedenfor:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Informasjon og råd for befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Udir har laget en egen nettside med informasjon om koronaviruset og denne siden vil oppdateres fortløpende: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Ellers ber vi dere om å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets nettsider hvor det oppdateres løpende med informasjon.
Informasjon om sykemeldinger: NAV - Sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset

Film med informasjon rettet mot barn og unge:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/informasjonsfilm-om-koronavirus