INVITASJON TIL VELKOMSTMØTE

Søndag 18.08.19 kl. 1800 -1900 på rom 409 ved Samisk videregående skole Karasjok

Samisk videregående skole har den glede å invitere borteboere og foreldre/foresatte til et velkomstmøte.

Vi ønsker å vise dere skolen og bli litt kjent med dere før skolestart.

Tema på møtet:

  • Vertsfamilieordningen ved Inspektør 1
  • Elevoppfølging og samarbeid med foreldre ved rektor
  • Trivselstiltak ved studieinspektør og miljøarbeider
  • Omvisning ved inspektør 2
  • Evt.

Da det vil bli en overnattingstur for vg1 elever i 1. skoleuke og en felles utedag for alle elever, ber vi elevene om å ta med turklær ved skolestart.

Det vil serveres kaffe/te/kakao og rundstykker på møtet.

Med vennlig hilsen
Ledelsen ved Samisk videregående skole Karasjok