Mange elever innrømmer det: De taster, scroller, chatter og glaner ned i smart telefonene sine bak pultene i klasserommet. Barn og unge trenger arbeidsro for å lære og for å prestere. De får ikke arbeidsro når de stadig blir avbrutt i klasserommet av meldinger på mobilen, og fordi de stadig sjekker Facebook og Snapchat. Derfor må lærere og skoler i større grad forby bruk av mobiltelefoner, mens undervisningen pågår. Det er særdeles viktig at alle lærere er flinke til å følge opp ordningen.

Hvorfor forbud mot bruk av telefon i timene?

  • Elever som ikke får bruke mobilen på skolen, får bedre resultater på eksamen.
  • Mobil- og PC-bruk stjeler tid fra skolearbeidet. Studier viser at det faktisk er slik at elevene bruker PC-en/mobilen mest til ikke-faglige ting når læreren underviser i klasserommet.
  • Særlig for svakt presterende elever vil et strengere regime for bruk av mobiltelfoner kunne ha betydelig virkning på deres skoleprestasjoner. Ved å lage tydelige regler om mobilbruk, kan vi hjelpe disse elevene til å konsentrere seg om det som faktisk skjer i timen.
  • Ikke bare er mobilen en forstyrrelse for den enkelte elev, men den kan også føre til dårlig kommunikasjon mellom elever. Å tilegne seg sosial kompetanse er like verdifullt som å tilegne seg akademisk kompetanse.
  • Forbud kan gi mindre nettmobbing; jodel, fotografering i timen, chatting o.l.

Bruk av mobiltelefon kan kun tillates ved pedagogisk bruk.

 

Regler:

  • Elevene legger mobile enheter (mobil, smartklokke, nettbrett m.m) i egen kasse/hylle med merket lomme for hver elev, i starten av hver time
  • Dersom ansatte ser elever bruke mobile enheter i løpet av timen, vi de snakke med elevene og oppfordre dem til å legge mobilene i hylla. Elevene vil få oppførselsanmerkning.
  • Hvis en elev nekter å legge fra seg mobilen eller har fått tre anmerkninger for brudd på mobilforbudet, vil eleven bli henvist til rektor for oppfølgingssamtale.